แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและความคืบหน้า

เกี่ยวกับกรม

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 มกราคม 2563.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 110 ครั้ง
523 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 มกราคม 2563.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 82 ครั้ง
519 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562.pdf
แก้ไขล่าสุด : 14 มกราคม 2563    จำนวนการดาวน์โหลด : 79 ครั้ง
524 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 76 ครั้ง
644 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 75 ครั้ง
425 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 74 ครั้ง
294 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 77 ครั้ง
249 KB
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
แก้ไขล่าสุด : 22 ตุลาคม 2562    จำนวนการดาวน์โหลด : 171 ครั้ง
183 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 124 ครั้ง
436 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 27 กันยายน 2562.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 108 ครั้ง
957 KB
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ไปที่หน้า :
Top