แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและความคืบหน้า

เกี่ยวกับกรม

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ทย. แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 97 ครั้ง
21 MB
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 67 ครั้ง
175 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 43 ครั้ง
414 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 33 ครั้ง
435 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563.pdf.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 33 ครั้ง
440 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563.pdf.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 39 ครั้ง
269 KB
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ทย..pdf
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ทย. แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 304 ครั้ง
26 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 เมษายน 2563.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 191 ครั้ง
670 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 เมษายน 2563.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 161 ครั้ง
676 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 159 ครั้ง
681 KB
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ไปที่หน้า :
Top