แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและความคืบหน้า

เกี่ยวกับกรม

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 30 ครั้ง
3 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 14 ครั้ง
4 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 15 ครั้ง
1 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563.pdf
แก้ไขล่าสุด : 7 เมษายน 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 21 ครั้ง
364 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563.pdf
แก้ไขล่าสุด : 7 เมษายน 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 20 ครั้ง
165 KB
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ทย. แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 146 ครั้ง
21 MB
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 108 ครั้ง
175 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 65 ครั้ง
414 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 57 ครั้ง
435 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563.pdf.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 55 ครั้ง
440 KB
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
ไปที่หน้า :
Top