แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและความคืบหน้า

เกี่ยวกับกรม

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้ไขล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 41 ครั้ง
13 MB
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
แก้ไขล่าสุด : 2 พฤศจิกายน 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 39 ครั้ง
190 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 30 ครั้ง
5 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 26 ครั้ง
4 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กรกฎาาคม 2564.pdf
แก้ไขล่าสุด : 2 พฤศจิกายน 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 27 ครั้ง
4 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564.pdf
แก้ไขล่าสุด : 2 พฤศจิกายน 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 26 ครั้ง
4 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564.pdf
แก้ไขล่าสุด : 2 มิถุนายน 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 170 ครั้ง
3 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564.pdf
แก้ไขล่าสุด : 2 มิถุนายน 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 107 ครั้ง
3 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 134 ครั้ง
3 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 115 ครั้ง
4 MB
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 11
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 11
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top