ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 42 ครั้ง
153 KB
คําขอมีบัตรประจําตัวหรือขอบัตรประจําตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2552.pdf
คําขอมีบัตรประจําตัว ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการบำนาญ แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 73 ครั้ง
21 KB
แบบฟอร์มสมัคร ดาวจรัสแสง .docx
การคัดเลือก "ดาวจรัสแสง" ของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2563 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 232 ครั้ง
40 KB
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเกณฑ์การให้คะแนน Individual Physical Proficiency Test (IPPT) .pdf
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเกณฑ์การให้คะแนน Individual Physical Proficiency Test (IPPT) แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 3628 ครั้ง
561 KB
แบบประเมินคุณสมบัติ และสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ภัย และดับเพลิง ของกรมท่าอากาศยาน สำ.pdf
แบบประเมินคุณสมบัติ และสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ภัย และดับเพลิง ของกรมท่าอากาศยาน สำหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษของลูกจ้างประจำ แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 168 ครั้ง
82 KB
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำ กู้ภัยและดับเพลิง.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำ กู้ภัยและดับเพลิง แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 314 ครั้ง
840 KB
คู่มือสิทธิการลาของบุคลากร กรมท่าอากาศยาน.pdf
คู่มือสิทธิการลาของบุคลากร กรมท่าอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : 19 มิถุนายน 2563    จำนวนการดาวน์โหลด : 603 ครั้ง
324 KB
กระบวนการดำเนินการสอบสวนทางวินัย.pdf
กระบวนการดำเนินการสอบสวนทางวินัย แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 232 ครั้ง
8 MB
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top