ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
คำสั่งกรมท่าอากาศยานที่ 1152/2563 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับผู้ที่ปฏิยัติตำแหน่งพนัก.pdf
คำสั่งกรมท่าอากาศยานที่ 1152/2563 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับผู้ที่ปฏิยัติตำแหน่งพนักงานกู้ภัย และพนักงานดับเพลิง แก้ไขล่าสุด : 5 เมษายน 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 82 ครั้ง
2 MB
คู่มือสิทธิการลาของบุคลากร กรมท่าอากาศยาน.pdf
คู่มือสิทธิการลาของบุคลากร กรมท่าอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 115 ครั้ง
330 KB
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏ.pdf
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมทอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 255 ครั้ง
1 MB
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ปฏิ.pdf
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานกู้ภัย และพนักงานดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 227 ครั้ง
1 MB
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 203 ครั้ง
153 KB
คําขอมีบัตรประจําตัวหรือขอบัตรประจําตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2552.pdf
คําขอมีบัตรประจําตัว ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการบำนาญ แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 211 ครั้ง
21 KB
แบบฟอร์มสมัคร ดาวจรัสแสง .docx
การคัดเลือก "ดาวจรัสแสง" ของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2563 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 347 ครั้ง
40 KB
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเกณฑ์การให้คะแนน Individual Physical Proficiency Test (IPPT) .pdf
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเกณฑ์การให้คะแนน Individual Physical Proficiency Test (IPPT) แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 5603 ครั้ง
561 KB
แบบประเมินคุณสมบัติ r. 1.pdf.pdf
แบบประเมินคุณสมบัติ และสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ภัย และดับเพลิง ของกรมท่าอากาศยาน สำหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษของลูกจ้างประจำ แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 407 ครั้ง
88 KB
กระบวนการดำเนินการสอบสวนทางวินัย.pdf
กระบวนการดำเนินการสอบสวนทางวินัย แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 436 ครั้ง
8 MB
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top