ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 19 ครั้ง
2 MB
แบบรายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
แบบรายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 16 ครั้ง
213 KB
รายงานติดตามการประเมินผลแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562.pdf
รายงานติดตามการประเมินผลแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 15 ครั้ง
4 MB
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 19 ครั้ง
2 MB
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน.pdf
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน แก้ไขล่าสุด : 9 มิถุนายน 2563    จำนวนการดาวน์โหลด : 16 ครั้ง
5 MB
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 139 ครั้ง
663 KB
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 120 ครั้ง
232 KB
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top