ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือ.pdf
รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม ของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 63 ครั้ง
1 MB
รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน.pdf
รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม ของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 66 ครั้ง
7 MB
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในปี พ.ศ. 2563 .pdf
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 52 ครั้ง
3 MB
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรม .pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรม ของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 54 ครั้ง
413 KB
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 116 ครั้ง
2 MB
แบบรายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
แบบรายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 110 ครั้ง
213 KB
รายงานติดตามการประเมินผลแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562.pdf
รายงานติดตามการประเมินผลแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 149 ครั้ง
4 MB
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 111 ครั้ง
2 MB
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน.pdf
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน แก้ไขล่าสุด : 9 มิถุนายน 2563    จำนวนการดาวน์โหลด : 144 ครั้ง
5 MB
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 232 ครั้ง
663 KB
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
Top