ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมท่าอากาศยาน.pdf
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 48 ครั้ง
3 MB
สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม 2564.pdf
สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม 2564 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 56 ครั้ง
864 KB
รายงานสรุปผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง (งบประมาณ) 2564.pdf
แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 61 ครั้ง
1 MB
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 56 ครั้ง
938 KB
รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564.pdf
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 60 ครั้ง
26 KB
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกรมท่าอากาศยาน.pdf
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกรมท่าอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 91 ครั้ง
2 MB
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน.pdf
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 138 ครั้ง
672 KB
ประกาศแนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
ประกาศแนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 149 ครั้ง
2 MB
คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Asse.pdf
คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment ITA) 2562 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 269 ครั้ง
3 MB
แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก "คนต้นแบบคมนาคม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก "คนต้นแบบคมนาคม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 387 ครั้ง
3 MB
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
Top