ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
ประกาศแนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
ประกาศแนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 45 ครั้ง
2 MB
คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Asse.pdf
คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment ITA) 2562 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 84 ครั้ง
3 MB
แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก "คนต้นแบบคมนาคม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก "คนต้นแบบคมนาคม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 196 ครั้ง
3 MB
แบบฟอร์มนำเข้าข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานภายนอก.xlsx
แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไขล่าสุด : 24 เมษายน 2562    จำนวนการดาวน์โหลด : 207 ครั้ง
55 KB
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top