การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
คู่มือประชาชน : การอนุญาตให้คนโดยสารพกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธไปกับอากาศยาน.pdf
การอนุญาตให้คนโดยสารพกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธไปกับอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 208 ครั้ง
472 KB
คู่มือประชาชน : การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับบุคคลชนิดถาวร.pdf
การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับบุคคลชนิดถาวร แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 186 ครั้ง
319 KB
คู่มือประชาชน : การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับยานพาหนะชนิดถาวร.pdf
การอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับยานพาหนะชนิดถาวร แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 195 ครั้ง
307 KB
คู่มือประชาชน : การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ.pdf
การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 191 ครั้ง
339 KB
คู่มือประชาชน : การขออนุญาตถ่ายภาพในบริเวณท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน.pdf
การขออนุญาตถ่ายภาพในบริเวณท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 187 ครั้ง
315 KB
คู่มือประชาชน : การขออนุญาตใช้ห้องรับรองพิเศษ.pdf
การขออนุญาตใช้ห้องรับรองพิเศษ แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 180 ครั้ง
301 KB
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top