การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
2561-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการท่าอากาศยาน-ปี2561.pdf
2561-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการท่าอากาศยาน-ปี2561 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 309 ครั้ง
4 MB
2560-รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่า.pdf
2560-รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่า (1) แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 230 ครั้ง
2 MB
2559-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดของ.pdf
2559-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดของ (1) แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 238 ครั้ง
2 MB
2558-ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดของกรมการ.pdf
2558-ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดของกรมการ แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 196 ครั้ง
640 KB
2557-ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผุ้รับบริการต่อท่าอากาศยาน-ปี-2557.pdf
2557-ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผุ้รับบริการต่อท่าอากาศยาน-ปี-2557 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 182 ครั้ง
600 KB
2556-ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผุ้รับบริการต่อท่าอากาศยาน-ปี-2556-ต.pdf
2556-ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผุ้รับบริการต่อท่าอากาศยาน-ปี-2556-ต แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 183 ครั้ง
310 KB
2556-ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผุ้รับบริการต่อท่าอากาศยาน-ปี-2556-มิ.pdf
2556-ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผุ้รับบริการต่อท่าอากาศยาน-ปี-2556-มิ แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 208 ครั้ง
248 KB
2556-center.pdf
2556-center แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 579 ครั้ง
5 MB
2555.pdf
2555 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 180 ครั้ง
258 KB
2554.pdf
2554 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 231 ครั้ง
977 KB
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top