o19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 5 เมษายน 2562.pdf
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 312 ครั้ง
844 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562.pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 217 ครั้ง
845 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562.pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 183 ครั้ง
841 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562.pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 183 ครั้ง
846 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562.pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 172 ครั้ง
839 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562.pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 199 ครั้ง
831 KB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562.pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 186 ครั้ง
841 KB
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top