การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
ประกาศกรมท่าอากาศยาน.pdf
การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในกรมท่าอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 335 ครั้ง
932 KB
ประกาศกรมท่าอากาศยาน.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน วงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้ เพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 225 ครั้ง
1 MB
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานกู.pdf
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานกู้ภัยและพนักงานดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน พ.ศ. 2562 แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 263 ครั้ง
797 KB
หลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างชั่วคราว.pdf
หลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างชั่วคราว แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 220 ครั้ง
2 MB
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top