การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
แผนบริหารความเสี่ยง.pdf
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมท่าอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 231 ครั้ง
283 KB
แนวทางการดำเนินการสร้างคุณธรรมและความโปร่งในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
แนวทางการดำเนินการสร้างคุณธรรมและความโปร่งในการจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 223 ครั้ง
5 MB
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 202 ครั้ง
2 MB
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top