การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว.pdf
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว แก้ไขล่าสุด : 17 มิถุนายน 2563    จำนวนการดาวน์โหลด : 122 ครั้ง
2 MB
กำหนดหลักเกณฑฺ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำ .pdf
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑฺ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานกูุ้ภัย และพนักงานดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน พ.ศ. 2562 แก้ไขล่าสุด : 17 มิถุนายน 2563    จำนวนการดาวน์โหลด : 142 ครั้ง
797 KB
การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภออำนวยการในกรมท่าอากาศยาน.pdf
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภออำนวยการในกรมท่าอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : 17 มิถุนายน 2563    จำนวนการดาวน์โหลด : 446 ครั้ง
932 KB
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top