ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
214/2561
วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2561
5 มิ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
23 พ.ค. 2561 - 4 มิ.ย. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
5 มิ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
213/2561
วันที่ประกาศ : 22 พฤษภาคม 2561
7 มิ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
22 พ.ค. 2561 - 6 มิ.ย. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
7 มิ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
212/2561
วันที่ประกาศ : 21 พฤษภาคม 2561
6 มิ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
21 พ.ค. 2561 - 5 มิ.ย. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
6 มิ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
211/2561
วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2561
15 มิ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
16 พ.ค. 2561 - 14 มิ.ย. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
15 มิ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
210/2561
วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2561
15 มิ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
16 พ.ค. 2561 - 14 มิ.ย. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
15 มิ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
208/2561
วันที่ประกาศ : 10 พฤษภาคม 2561
22 พ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
10 พ.ค. 2561 - 21 พ.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
22 พ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
207/2561
วันที่ประกาศ : 10 พฤษภาคม 2561
22 พ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
10 พ.ค. 2561 - 21 พ.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
22 พ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
206/2561
วันที่ประกาศ : 10 พฤษภาคม 2561
22 พ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
10 พ.ค. 2561 - 21 พ.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
22 พ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
205/2561
วันที่ประกาศ : 10 พฤษภาคม 2561
22 พ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
10 พ.ค. 2561 - 21 พ.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
22 พ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
203/2561
วันที่ประกาศ : 8 พฤษภาคม 2561
18 พ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
8 พ.ค. 2561 - 17 พ.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
18 พ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
ข้อมูลทั้งหมด 437 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 44
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 44
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top