ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
วันที่ประกาศ : 9 เมษายน 2564
18 พ.ค. 2564 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
9 เม.ย. 2564 - 17 พ.ค. 2564
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
18 พ.ค. 2564 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 9 เมษายน 2564
- - -
วันที่ประกาศ : 2 เมษายน 2564
19 เม.ย. 2564 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
2 เม.ย. 2564 - 16 เม.ย. 2564
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
19 เม.ย. 2564 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 2 เมษายน 2564
- - -
วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2564
8 เม.ย. 2564 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 มี.ค. 2564 - 7 เม.ย. 2564
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
8 เม.ย. 2564 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2564
- - -
วันที่ประกาศ : 24 มีนาคม 2564
- - -
วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2564
27 เม.ย. 2564 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
22 มี.ค. 2564 - 26 เม.ย. 2564
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
27 เม.ย. 2564 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2564
- - -
วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2564
23 เม.ย. 2564 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
18 มี.ค. 2564 - 22 เม.ย. 2564
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
23 เม.ย. 2564 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
หมายเหตุ
eGP คือ รายการจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 6139 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 614
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 614
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top