ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
วันที่ประกาศ : 9 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
9 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
30 ส.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 9 สิงหาคม 2562
20 ส.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
9 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
20 ส.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 9 สิงหาคม 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 9 สิงหาคม 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 7 สิงหาคม 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 6 สิงหาคม 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 15 กรกฎาคม 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2562
24 ก.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
11 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
24 ก.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 9 กรกฎาคม 2562
- - -
หมายเหตุ
eGP คือ รายการจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 496 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 50
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 50
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top