ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
62/2562
วันที่ประกาศ : 11 ธันวาคม 2561
19 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
11 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
19 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
61/2562
วันที่ประกาศ : 6 ธันวาคม 2561
9 ม.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
6 ธ.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
9 ม.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
60/2562
วันที่ประกาศ : 6 ธันวาคม 2561
18 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
6 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
18 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
59/2562
วันที่ประกาศ : 4 ธันวาคม 2561
21 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
4 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
21 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
58/2562
วันที่ประกาศ : 30 พฤศจิกายน 2561
21 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
30 พ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
21 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
57/2562
วันที่ประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2561
6 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
27 พ.ย. 2561 - 4 ธ.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
6 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
56/2562
วันที่ประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2561
18 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
27 พ.ย. 2561 - 17 ธ.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
18 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
55/2562
วันที่ประกาศ : 20 พฤศจิกายน 2561
21 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
20 พ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
21 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
54/2562
วันที่ประกาศ : 20 พฤศจิกายน 2561
21 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
20 พ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
21 ธ.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
53/2562
วันที่ประกาศ : 20 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
20 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
28 พ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
ข้อมูลทั้งหมด 486 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 49
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 49
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top