ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
วันที่ประกาศ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
11 มี.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
22 ก.พ. 2562 - 8 มี.ค. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
11 มี.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2562
18 ก.พ. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
8 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
18 ก.พ. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2562
18 ก.พ. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
8 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
18 ก.พ. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
8 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
28 ก.พ. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2562
- - -
หมายเหตุ
eGP คือ รายการจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 491 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 50
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 50
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top