ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
16/2562
วันที่ประกาศ : 18 ตุลาคม 2561
29 ต.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
18 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
29 ต.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
15/2562
วันที่ประกาศ : 17 ตุลาคม 2561
2 พ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
17 ต.ค. 2561 - 1 พ.ย. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
2 พ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
14/2562
วันที่ประกาศ : 12 ตุลาคม 2561
2 พ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
12 ต.ค. 2561 - 1 พ.ย. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
2 พ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
13/2562
วันที่ประกาศ : 12 ตุลาคม 2561
2 พ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
12 ต.ค. 2561 - 1 พ.ย. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
2 พ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
12/2562
วันที่ประกาศ : 12 ตุลาคม 2561
24 ต.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
12 ต.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
24 ต.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
11/2562
วันที่ประกาศ : 12 ตุลาคม 2561
2 พ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
12 ต.ค. 2561 - 1 พ.ย. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
2 พ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
10/2562
วันที่ประกาศ : 11 ตุลาคม 2561
13 พ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
11 ต.ค. 2561 - 12 พ.ย. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
13 พ.ย. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
9/2562
วันที่ประกาศ : 11 ตุลาคม 2561
22 ต.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
11 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
22 ต.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
8/2562
วันที่ประกาศ : 10 ตุลาคม 2561
31 ต.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
10 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 ต.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
7/2562
วันที่ประกาศ : 10 ตุลาคม 2561
31 ต.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
10 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 ต.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
ข้อมูลทั้งหมด 482 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 49
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 49
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top