ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
244/2561
วันที่ประกาศ : 16 สิงหาคม 2561
24 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
16 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
24 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
243/2561
วันที่ประกาศ : 9 สิงหาคม 2561
20 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
9 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
20 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
242/2561
วันที่ประกาศ : 31 กรกฎาคม 2561
10 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 ก.ค. 2561 - 9 ส.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
10 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
241/2561
วันที่ประกาศ : 31 กรกฎาคม 2561
22 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 ก.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
22 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
240/2561
วันที่ประกาศ : 26 กรกฎาคม 2561
8 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
26 ก.ค. 2561 - 7 ส.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
8 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
239/2561
วันที่ประกาศ : 25 กรกฎาคม 2561
14 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
25 ก.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
14 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
238/2561
วันที่ประกาศ : 20 กรกฎาคม 2561
3 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
20 ก.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
3 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
237/2561
วันที่ประกาศ : 19 กรกฎาคม 2561
1 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
19 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
1 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
236/2561
วันที่ประกาศ : 13 กรกฎาคม 2561
1 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
13 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
1 ส.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
235/2561
วันที่ประกาศ : 12 กรกฎาคม 2561
24 ก.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
12 ก.ค. 2561 - 23 ก.ค. 2561
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
24 ก.ค. 2561 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
ข้อมูลทั้งหมด 461 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 47
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 47
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top