ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
วันที่ประกาศ : 19 เมษายน 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 17 เมษายน 2562
25 เม.ย. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
17 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
25 เม.ย. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 17 เมษายน 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 3 เมษายน 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 1 เมษายน 2562
10 เม.ย. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
1 เม.ย. 2562 - 9 เม.ย. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
10 เม.ย. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 1 เมษายน 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2562
3 เม.ย. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
26 มี.ค. 2562 - 2 เม.ย. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
3 เม.ย. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 8 มีนาคม 2562
25 มี.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
8 มี.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
25 มี.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
หมายเหตุ
eGP คือ รายการจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 481 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 49
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 49
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top