ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
วันที่ประกาศ : 21 พฤศจิกายน 2562
29 พ.ย. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
21 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
29 พ.ย. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 21 พฤศจิกายน 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 20 พฤศจิกายน 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 19 พฤศจิกายน 2562
4 ธ.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
19 พ.ย. 2562 - 3 ธ.ค. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
4 ธ.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 19 พฤศจิกายน 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 19 พฤศจิกายน 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2562
3 ธ.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
18 พ.ย. 2562 - 2 ธ.ค. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
3 ธ.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2562
26 พ.ย. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
18 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
26 พ.ย. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2562
- - -
หมายเหตุ
eGP คือ รายการจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 849 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 85
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 85
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top