ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
วันที่ประกาศ : 13 มิถุนายน 2562
24 มิ.ย. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
13 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
24 มิ.ย. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 13 มิถุนายน 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
23 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 พ.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
23 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 พ.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 21 พฤษภาคม 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 10 พฤษภาคม 2562
- - -
วันที่ประกาศ : 2 พฤษภาคม 2562
24 พ.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
2 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
24 พ.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 2 พฤษภาคม 2562
15 พ.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
2 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
15 พ.ค. 2562 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 2 พฤษภาคม 2562
- - -
หมายเหตุ
eGP คือ รายการจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 493 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 50
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 50
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top