ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  205/2561
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 พฤษภาคม 2561

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  10 พ.ค. 2561 - 21 พ.ค. 2561 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  22 พ.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  22 พ.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  10 พฤษภาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 63 KB

  21 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 330 KB

  18 ครั้ง

  ปร.4 ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 424 KB

  27 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 643 KB

  24 ครั้ง

  ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช.pdf

  ขนาดไฟล์ 980 KB

  30 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 992 KB

  24 ครั้ง
Top