ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ท่าอากาศยานน่านนคร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  206/2561
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ท่าอากาศยานน่านนคร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2561

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  10 พ.ค. 2561 - 21 พ.ค. 2561 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  22 พ.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  22 พ.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  10 พฤษภาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 56 KB

  19 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 115 KB

  20 ครั้ง

  ปร.4 ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 158 KB

  24 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 215 KB

  20 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 779 KB

  23 ครั้ง

  ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ท่าอากาศยานน่านนคร.pdf

  ขนาดไฟล์ 818 KB

  30 ครั้ง
Top