ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิงที่อายุเกิน 17 ปี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top