ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อมพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top