ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟสำรองอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕๐ เครื่อง สำหรับใช้งานที่ (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทตง. ทพล. ทมด. ทมส. ทปย. ทลป. ทรอ. ทลย. ทสน. ทนพ. ทหห. ทชพ. ทรน. ทบร. ทนธ.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  5/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟสำรองอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕๐ เครื่อง สำหรับใช้งานที่ (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทตง. ทพล. ทมด. ทมส. ทปย. ทลป. ทรอ. ทลย. ทสน. ทนพ. ทหห. ทชพ. ทรน. ทบร. ทนธ.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2561

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  9 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  22 ต.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  22 ต.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  9 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 65 KB

  12 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 591 KB

  12 ครั้ง

  ปร.4 ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 627 KB

  9 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 970 KB

  16 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  15 ครั้ง
Top