ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟสำรองอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕๐ เครื่อง สำหรับใช้งานที่ (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทตง. ทพล. ทมด. ทมส. ทปย. ทลป. ทรอ. ทลย. ทสน. ทนพ. ทหห. ทชพ. ทรน. ทบร. ทนธ.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  5/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟสำรองอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕๐ เครื่อง สำหรับใช้งานที่ (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทตง. ทพล. ทมด. ทมส. ทปย. ทลป. ทรอ. ทลย. ทสน. ทนพ. ทหห. ทชพ. ทรน. ทบร. ทนธ.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2561

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  9 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  22 ต.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  22 ต.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  9 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 65 KB

  21 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 591 KB

  21 ครั้ง

  ปร.4 ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 627 KB

  19 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 970 KB

  25 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  24 ครั้ง
Top