ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูด ท่าอากาศยานกระบี่ ๑ คัน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ คัน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ คัน ท่าอากาศยานนครราชสีมา ๑ คัน ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ๑ คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  6/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูด ท่าอากาศยานกระบี่ ๑ คัน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ คัน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ คัน ท่าอากาศยานนครราชสีมา ๑ คัน ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ๑ คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 ตุลาคม 2561

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  10 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  31 ต.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  31 ต.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  10 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 65 KB

  23 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 166 KB

  21 ครั้ง

  ปร.4 ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 176 KB

  20 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 925 KB

  22 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  21 ครั้ง
Top