ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูด ท่าอากาศยานกระบี่ ๑ คัน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ คัน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ คัน ท่าอากาศยานนครราชสีมา ๑ คัน ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ๑ คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  6/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูด ท่าอากาศยานกระบี่ ๑ คัน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ คัน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ คัน ท่าอากาศยานนครราชสีมา ๑ คัน ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ๑ คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 ตุลาคม 2561

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  10 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  31 ต.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  31 ต.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  10 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 65 KB

  12 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 166 KB

  8 ครั้ง

  ปร.4 ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 176 KB

  7 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 925 KB

  11 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  10 ครั้ง
Top