ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  7/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 ตุลาคม 2561

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  10 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  31 ต.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  31 ต.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  10 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 66 KB

  24 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  28 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  23 ครั้ง

  ปร.4 ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  26 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 17 MB

  27 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 49 MB

  27 ครั้ง
Top