ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ลิฟท์ บันไดเลื่อน ๑๐ ท่าอากาศยาน (ทกบ. ทสฎ. ทอด. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทพล. ทมส. ทหห. ทนม.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  9/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ลิฟท์ บันไดเลื่อน ๑๐ ท่าอากาศยาน (ทกบ. ทสฎ. ทอด. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทพล. ทมส. ทหห. ทนม.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 11-19 ตุลาคม 2561

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  11 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  22 ต.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  22 ต.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  11 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 69 KB

  30 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 992 KB

  32 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  24 ครั้ง

  ปร.4 ปร.5.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  30 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  31 ครั้ง
Top