ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วปิดเขตการบิน ท่าอากาศยานแพร่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครภัณฑ์ก่อสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  57/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วปิดเขตการบิน ท่าอากาศยานแพร่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 - 4 ธันวาคม 2561

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  27 พ.ย. 2561 - 4 ธ.ค. 2561 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  6 ธ.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  6 ธ.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  27 พฤศจิกายน 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 61 KB

  46 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  62 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  64 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  47 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  40 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 35 MB

  42 ครั้ง

  EXCEL.xls

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  40 ครั้ง
Top