ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์ บริเวณหน้าท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครภัณฑ์ก่อสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  58/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์ บริเวณหน้าท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 - 20 ธันวาคม 2561

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  30 พ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  21 ธ.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  21 ธ.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  30 พฤศจิกายน 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 62 KB

  36 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  44 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  36 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 8 MB

  38 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 9 MB

  37 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  49 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xls

  ขนาดไฟล์ 376 KB

  30 ครั้ง
Top