ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตู้สวิตซ์บอร์ด ๒๖ ท่าอากาศยาน (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทตง. ทพล. ทตก. ทมด. ทมส. ทปย. ทลป. ทพช. ทพร. ทนน. ทนม. ทรอ. ทลย. ทสน. ทนพ. ทหห. ทชพ. ทรน. ทบร. ทนธ.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  59/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตู้สวิตซ์บอร์ด ๒๖ ท่าอากาศยาน (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. ทขก. ทตง. ทพล. ทตก. ทมด. ทมส. ทปย. ทลป. ทพช. ทพร. ทนน. ทนม. ทรอ. ทลย. ทสน. ทนพ. ทหห. ทชพ. ทรน. ทบร. ทนธ.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 4-20 ธันวาคม 2561

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  4 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  21 ธ.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  21 ธ.ค. 2561 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  4 ธันวาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช.pdf

  ขนาดไฟล์ 67 KB

  27 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  25 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 11 MB

  29 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 12 MB

  22 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 13 MB

  28 ครั้ง
Top