ประกวดราคาซื้อรถกู้ภัยอากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๑ คัน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ คัน และท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  61/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อรถกู้ภัยอากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๑ คัน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ คัน และท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  6 ธ.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  9 ม.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  9 ม.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  6 ธันวาคม 2561
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 77 KB

  29 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  31 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  25 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  28 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 27 MB

  37 ครั้ง
Top