ประกวดราคาซื้อสายไฟฟ้าสนามบิน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  81/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อสายไฟฟ้าสนามบิน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 11 มกราคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  4 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  14 ม.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  14 ม.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  4 มกราคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 62 KB

  36 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 587 KB

  38 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 651 KB

  41 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1,008 KB

  46 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  42 ครั้ง
Top