ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  82/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10-17 มกราคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  10 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  18 ม.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  18 ม.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  10 มกราคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 63 KB

  48 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 576 KB

  39 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 662 KB

  48 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1,024 KB

  46 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  55 ครั้ง
Top