ประกวดราคาซื้อหลอดไฟส่องลานจอดเครื่องบินและอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  84/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อหลอดไฟส่องลานจอดเครื่องบินและอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 มกราคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  10 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  10 มกราคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 59 KB

  46 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  45 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  37 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  41 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  48 ครั้ง
Top