ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานลำปาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครภัณฑ์ก่อสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  85/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานลำปาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 มกราคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  10 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  18 ม.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  18 ม.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  10 มกราคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 67 KB

  55 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  58 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  60 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  65 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 26 MB

  50 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 35 MB

  47 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xls

  ขนาดไฟล์ 337 KB

  35 ครั้ง
Top