ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายช่องทางจราจรถนนทางเข้า ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครภัณฑ์ก่อสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  115/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายช่องทางจราจรถนนทางเข้า ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  13 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  24 มิ.ย. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  24 มิ.ย. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  13 มิถุนายน 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 291 KB

  125 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  137 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  103 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  116 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  126 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 27 MB

  92 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า 2.xls

  ขนาดไฟล์ 41 KB

  85 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า 1.xls

  ขนาดไฟล์ 66 KB

  101 ครั้ง
Top