ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาล ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครภัณฑ์ก่อสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  116/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาล ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  25 มิ.ย. 2562 - 2 ก.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  3 ก.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  3 ก.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  25 มิถุนายน 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 64 KB

  103 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 746 KB

  115 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 972 KB

  103 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  124 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  131 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xlsx

  ขนาดไฟล์ 29 KB

  103 ครั้ง
Top