ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (๒๔ ยูนิต) ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาแวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะที่ ๒ ๑ แห่ง

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครภัณฑ์ก่อสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  117/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (๒๔ ยูนิต) ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาแวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะที่ ๒ ๑ แห่ง
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 - 15 กรกฎาคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  27 มิ.ย. 2562 - 15 ก.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  18 ก.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  18 ก.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  27 มิถุนายน 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 70 KB

  111 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  122 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  127 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  276 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 14 MB

  121 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 50 MB

  130 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xlsx

  ขนาดไฟล์ 251 KB

  105 ครั้ง
Top