ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 12 แห่ง (ท่าอากาศยานกระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พิษณุโลก แพร่ แม่ฮ่องสอน ปาย หัวหิน นครราชสีมา ร้อยเอ็ด นครพนม และเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครภัณฑ์ก่อสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  118/2562
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 12 แห่ง (ท่าอากาศยานกระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พิษณุโลก แพร่ แม่ฮ่องสอน ปาย หัวหิน นครราชสีมา ร้อยเอ็ด นครพนม และเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 23 กรกฎาคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  11 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  24 ก.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  24 ก.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  11 กรกฎาคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 90 KB

  136 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  98 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  130 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 8 MB

  164 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 55 MB

  141 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า..xls

  ขนาดไฟล์ 381 KB

  114 ครั้ง

  Excel.xls

  ขนาดไฟล์ 394 KB

  103 ครั้ง
Top