ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  22/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  15 พ.ย. 2562 - 3 ธ.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  4 ธ.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  4 ธ.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  15 พฤศจิกายน 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 79 KB

  64 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  54 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  66 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  66 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 32 MB

  67 ครั้ง
Top