ประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  24/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  18 พ.ย. 2562 - 2 ธ.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  3 ธ.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  3 ธ.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  18 พฤศจิกายน 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 71 KB

  50 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 671 KB

  51 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 815 KB

  57 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  52 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  53 ครั้ง
Top