ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดเล็ก ๒๖ ท่าอากาศยาน และกรมท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  25/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดเล็ก ๒๖ ท่าอากาศยาน และกรมท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  18 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  26 พ.ย. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  26 พ.ย. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  18 พฤศจิกายน 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 62 KB

  65 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 952 KB

  70 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  60 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  54 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  57 ครั้ง
Top