ประกวดราคาซื้อหน้ากากหายใจพร้อมชุดสะพายหลังพร้อมชุดควบคุมแรงดันอากาศ จำนวน ๒๘ ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  27/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อหน้ากากหายใจพร้อมชุดสะพายหลังพร้อมชุดควบคุมแรงดันอากาศ จำนวน ๒๘ ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  21 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  29 พ.ย. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  29 พ.ย. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  21 พฤศจิกายน 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 62 KB

  47 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 890 KB

  30 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 921 KB

  50 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  45 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  47 ครั้ง
Top