ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักโดยสาร ท่าอากาศยานหัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  31/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักโดยสาร ท่าอากาศยานหัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  27 พ.ย. 2562 - 4 ธ.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  6 ธ.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  6 ธ.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 65 KB

  53 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 846 KB

  52 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  44 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  63 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  60 ครั้ง
Top