ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการ ฐานข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และการบำรุงรักษาแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  33/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการ ฐานข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และการบำรุงรักษาแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 6-17 ธันวาคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  6 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  18 ธ.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  18 ธ.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  6 ธันวาคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 64 KB

  50 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 247 KB

  45 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 279 KB

  52 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 976 KB

  39 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  54 ครั้ง
Top