ประกวดราคาจ้างพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) ระยะที่ ๒ กรมท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  35/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) ระยะที่ ๒ กรมท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 13-27 ธันวาคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  13 ธ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  2 ม.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  2 ม.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  13 ธันวาคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 67 KB

  49 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  46 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  43 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  47 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 37 MB

  46 ครั้ง
Top