ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้) (ท่าอากาศยานอุดรธานี เลย ตรัง นครศรีธรรมราช ระนอง และเบตง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  38/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้) (ท่าอากาศยานอุดรธานี เลย ตรัง นครศรีธรรมราช ระนอง และเบตง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 9 มกราคม 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  23 ธ.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  10 ม.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  10 ม.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  23 ธันวาคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 64 KB

  49 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 883 KB

  67 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 968 KB

  46 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  58 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  46 ครั้ง
Top