ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ภาคเหนือ) (ท่าอากาศยานแพร่ พิษณุโลก ลำปาง แม่ฮ่องสอน ปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  40/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ภาคเหนือ) (ท่าอากาศยานแพร่ พิษณุโลก ลำปาง แม่ฮ่องสอน ปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึง 16 มกราคม 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  2 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  17 ม.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  17 ม.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  2 มกราคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 71 KB

  34 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 748 KB

  28 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 936 KB

  29 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1,013 KB

  35 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  34 ครั้ง
Top