ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  63/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  13 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  21 ก.พ. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  21 ก.พ. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 283 KB

  32 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  24 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  29 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  30 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  30 ครั้ง

  แบบ.PDF

  ขนาดไฟล์ 12 MB

  26 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 39 MB

  24 ครั้ง
Top