ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสถิติการบินกรมท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  66/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสถิติการบินกรมท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  19 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  27 ก.พ. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  27 ก.พ. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  19 กุมภาพันธ์ 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 78 KB

  18 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 155 KB

  22 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 676 KB

  23 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  22 ครั้ง
Top