ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และป้ายบอกทางภายนอก ท่าอากาศยานแม่สอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครภัณฑ์ก่อสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  67/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และป้ายบอกทางภายนอก ท่าอากาศยานแม่สอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 - 19 มีนาคม 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  20 ก.พ. 2563 - 19 มี.ค. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  20 มี.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  20 มี.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  20 กุมภาพันธ์ 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 371 KB

  24 ครั้ง

  ร่างขอบเขตงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  24 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  29 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 32 MB

  22 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 82 MB

  23 ครั้ง

  แบบ2.pdf

  ขนาดไฟล์ 86 MB

  19 ครั้ง

  รายการประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 89 MB

  14 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xlsx

  ขนาดไฟล์ 501 KB

  14 ครั้ง
Top