ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  68/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 - 9 มีนาคม 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  24 ก.พ. 2563 - 9 มี.ค. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  10 มี.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  10 มี.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  24 กุมภาพันธ์ 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 279 KB

  13 ครั้ง

  ฟอร์มปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  12 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  20 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  13 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  10 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  14 ครั้ง

  แบบ.PDF

  ขนาดไฟล์ 15 MB

  16 ครั้ง
Top