ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครภัณฑ์ก่อสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  119/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 - 2 เมษายน 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  26 มี.ค. 2563 - 2 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  3 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  3 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  26 มีนาคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  การจ่ายงินประกันผลงานคืน.pdf

  ขนาดไฟล์ 414 KB

  2 ครั้ง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 522 KB

  1 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 756 KB

  3 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  1 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  3 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  2 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 9 MB

  6 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xls

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  0 ครั้ง
Top