ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอากาศยาน ขนาดกลาง ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  120/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอากาศยาน ขนาดกลาง ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 - 7 เมษายน 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  26 มี.ค. 2563 - 7 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  8 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  8 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  26 มีนาคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 290 KB

  2 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  4 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 12 MB

  3 ครั้ง
Top