ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน 23 ท่าอากาศยาน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  100/2564
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน 23 ท่าอากาศยาน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  2 มี.ค. 2564 - 18 มี.ค. 2564 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  19 มี.ค. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  19 มี.ค. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  2 มีนาคม 2564
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 289 KB

  28 ครั้ง

  doc04560420210302181252.pdf

  ขนาดไฟล์ 737 KB

  47 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย.pdf

  ขนาดไฟล์ 902 KB

  38 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  18 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  32 ครั้ง

  ร่าวขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 13 MB

  43 ครั้ง
Top