ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและปรับปรุงรั้วรอบบริเวณ ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  105/2564
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและปรับปรุงรั้วรอบบริเวณ ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 - 7 เมษายน 2564

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  31 มี.ค. 2564 - 7 เม.ย. 2564 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  8 เม.ย. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  8 เม.ย. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  31 มีนาคม 2564
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  เอกสารแนบท้าย 1.pdf

  ขนาดไฟล์ 46 KB

  18 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย 3.pdf

  ขนาดไฟล์ 48 KB

  10 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย 4.pdf

  ขนาดไฟล์ 49 KB

  9 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย 2.pdf

  ขนาดไฟล์ 50 KB

  8 ครั้ง

  บก.01.pdf

  ขนาดไฟล์ 61 KB

  10 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย 5.pdf

  ขนาดไฟล์ 88 KB

  9 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย 6.pdf

  ขนาดไฟล์ 128 KB

  10 ครั้ง

  ขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 154 KB

  10 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 239 KB

  8 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 818 KB

  13 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  10 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 62 MB

  14 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xls

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  10 ครั้ง
Top