ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  106/2564
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 - 16 เมษายน 2564

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  2 เม.ย. 2564 - 16 เม.ย. 2564 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  19 เม.ย. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  19 เม.ย. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  2 เมษายน 2564
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ.pdf

  ขนาดไฟล์ 105 KB

  14 ครั้ง

  เงื่อนไขการจ่ายเงิน.pdf

  ขนาดไฟล์ 120 KB

  8 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 214 KB

  7 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 232 KB

  16 ครั้ง

  แบบ บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 237 KB

  9 ครั้ง

  คุณสมบัติอื่นๆ.pdf

  ขนาดไฟล์ 388 KB

  8 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 724 KB

  18 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  20 ครั้ง
Top