ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและระบบเสียงห้องประชุม กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  113/2564
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและระบบเสียงห้องประชุม กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 - 2 สิงหาคม 2564

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  27 ก.ค. 2564 - 2 ส.ค. 2564 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  3 ส.ค. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  3 ส.ค. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  27 กรกฎาคม 2564
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  เอกสารแนบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 129 KB

  65 ครั้ง

  บก 06.pdf

  ขนาดไฟล์ 279 KB

  47 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 824 KB

  57 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  55 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  67 ครั้ง

  TOR.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  58 ครั้ง

  แบบงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสีย.pdf

  ขนาดไฟล์ 9 MB

  49 ครั้ง
Top